Inngrodde myter om kjønn i arbeidslivet

– En karriere er ikke noe du får, det er noe du tar, mener sosiolog og arbeidslivsforsker, Anne Grethe Solberg.

Glasstaket er historie

Myter og fakta om kjønn i arbeidslivet

Publisert

– Glasstaket er utdatert. Det er ingen forskjell på mannlig og kvinnelig ledelse. Vil du gründe eller lede noe, bruk energien der – ikke på å snakke om gamle strukturer, sier arbeidslivsforsker Anne Grethe Solberg

– Når vi teller opp, ser vi at det er flere mannlige toppledere, og flere mannlige gründere som klarer å eskalere bedriften sin. Selv om det er strukturelle forskjeller, sier ikke disse tallene noe om de faktiske årsakene til at det er sånn. Her skjer det ofte en kortslutning, sier Anne Grethe Solberg, sosiolog og arbeidslivsforsker med en doktorgrad om kjønn og ledelse.

– Det er en kortslutning å anta at det er sånn fordi menn systematisk undertrykker kvinner. Det er en undervurdering av menn, og det gjør kvinner til en martyrgruppe, som settes ut av spill. En påstand om undertrykking er ikke faktabasert, og det er ikke strategisk smart. Hvorfor skal vi pumpe kvinnenes ører fulle av prat om at de er utsatt for diskriminering? Det er å bruke energien på helt feil sted. Vil du gjøre karriere, må du ha vilje til å knekke karrierekoden, sier Solberg.

Fokuser på målet

– En karriere er ikke noe du får, det er noe du tar. Vil du være gründer eller leder på høyt nivå, må du tåle å møte masse motstand. Du må kvalifisere deg til en større jobb. Fokuser på hva som må til for å nå målet. 

Solberg erklærer glasstaket knust for lenge siden:

– Teorien om glasstaket skriver seg fra 70-80-tallet. Det er altså en 40-50 år gammel teori. Den er dessuten laget med utgangspunkt i store, amerikanske bedrifter, med en streng hierarkisk struktur og store administrasjoner som vi ikke lenger ser i dag. Det er først og fremst mediene som holder liv i glasstaket, fordi det skaper konflikt, og gir inntrykk av skjulte hersketeknikker og undertrykkelse. Realiteten er at dette er helt utdatert. Digitaliseringen, økt fleksibilitet og kommunikasjon gjør at arbeidslivet nå ser helt annerledes ut. Sjefen sitter midt i det åpne landskapet. Det teoretiske grunnlaget for glasstaket er borte.

Det er større forskjeller kvinner imellom, og menn imellom, enn det er mellom kvinner og menn.

Anne Grethe Solberg

Menn og kvinner er kliss like

At kvinner og menn har ulik lederstil, er også en myte:

– Hvis våre forventninger til en leder er knyttet til kjønn, kan vi ta fryktelig feil. De siste ti årene har kvinner og menn blitt likere og likere i sin lederstil. Det er større forskjeller kvinner imellom, og menn imellom, enn det er mellom kvinner og menn. Det er ikke noe typisk mønster som tilsier at kvinner er varme, relasjonelle og bedre på konfliktløsning, eller at menn er kalde og bare opptatt av penger. De færreste vil kjenne seg igjen i en slik kategorisering. Når mannlige og kvinnelige ledere krysser av i en undersøkelse på hvordan de er som ledere, krysser de av helt likt. Det er ikke lenger mulig å måle forskjeller ut fra kjønn.

– Nei, glasstaket finnes ikke mer. Teorien skriver seg fra USA for 50 år siden, og stemmer ikke med realitetene i dagens arbeidsliv, sier Anne Grethe Solberg.

Gründer-liv er krevende

Solberg mener kvinner og menn som starter bedrifter, stort sett har de samme utfordringene:

– Det er kjempekrevende å starte et selskap. Du må få inn penger, lage markedsplaner, skaffe investorer, ha nok arbeidskapasitet … Det å starte noe, ta større ledelsesoppgaver, bli partner i en bedrift – det koster mye, uansett kjønn. Å klare en tokarriere-logistikk i en familie er kjempetøft. De som klarer det, er de som er gode på forhandling internt i familien. De står ikke der en tirsdagsmorgen med sykt barn og diskuterer hvem som har den viktigste jobben. 

Vil du gjøre karriere, må du ha vilje til å knekke karrierekoden

Anne Grethe Solberg

Likestilling må gjelde både på jobb og hjemme, påpeker Solberg.

– Kvinner føder barn, men i et langt arbeidsliv er den tiden hun må være borte fra jobb på grunn av det, egentlig forsvinnende kort. Det er hvordan vi tenker rundt dette, som er avgjørende. Hvis mor ønsker å gjøre karriere, må hun være villig til å ha likestilling også hjemme. Det betyr at far må få slippe til. Mor må ikke se på seg selv som den beste omsorgspersonen, som skal ha kontroll på alt. Det kan sammenliknes med å være en micromanager. Det er det ingen som vil ha. Og for all del, pass på at du velger å få barn med en mann som er bærekraftig! Begge foreldre må ha – og ta – like mye ansvar hjemme.

Tenk som en leder!

-For å knekke karrierekoden, må du tenke som en leder på et høyere nivå enn der du er i dag, både når det gjelder fordelingen på hjemmebane, og hvordan du forholder deg til kunder og konkurrenter. Med den innstillingen, når du langt. Du må kommunisere klart og tydelig, og være team-orientert. Du må være målrettet, og ha glimt i øyet. Ikke bruk energi på å overanalysere og overtenke. Vær engasjert og innovativ. Du må være en entreprenør, hver dag! 

Mange gründere starter ny virksomhet parallelt med annen jobb, eller i permisjon. Solbergs første bud for å få tiden til å strekke til, er å gjøre én ting av gangen:

Likestilling må gjelde både på jobb og hjemme, påpeker sosiolog og arbeidslivsforsker Anne Grethe Solberg.

Øk kapasiteten din

– Du må bevisst øke arbeidskapasiteten. Det handler om mindfulness. Du må bli en kapasitetsleder, ikke en stressleder. Ikke tro at du har simultankapasitet – det skaper stress. Det er ditt ansvar å unngå. Gjør en ting av gangen. Barna kan ikke noe for at du skal gründe noe. Styr oppmerksomheten og konsentrasjonen din mot dem du er sammen med eller det du holder på med til enhver tid. Å være stressa, sur og bitter, gir deg ikke mer kapasitet. Vær strukturert. Si: I morgen trenger jeg fem timer for å jobbe med bedriften. Hvordan gjør vi det med barna da? Og så jobber du fem timer med bedriften, sier Solberg.