Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår for AW Magazine

Sist oppdatert: 08.12.2022

Innledning

Disse vilkårene regulerer kjøp av AW Magazine over internett. Ved å kjøpe tjenesten godtar du og er bundet av vilkårene. Vi anbefaler deg å lese disse nøye før kjøp av abonnement.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er AW Magazine, Fredensborgveien 22F, 0177 Oslo, hei@awmagazine.no, +47 22 12 03 09, 917 528 934, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Alle priser er oppgitt i norske kroner. Prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser på løpende abonnement til enhver tid med 14 dagers varsel. Nye priser kunngjøres i produktet, på selger sine nettsider og vil også bli varslet per SMS og/eller e-post basert på informasjon fra "Min Side".

Selger forbeholder seg retten til å endre eller legge ned produkter og tjenester når som helst. Selger vil informere kjøper på e-post, hvis endringene gjelder for kjøperen sine produkter eller tjenester.

4. Avtaleinngåelse/kjøp av abonnement

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Ved kjøp av abonnement får kjøper tilgang til tjenesten til kjøper velger å eventuelt si opp abonnementet. Abonnementet er personlig.

Abonnementet vil løpe ut avtaleperioden angitt i bestillingen, og fornyes automatisk de periodene som fremkommer av bestillingen, med mindre kjøper velger å si opp abonnementet (se punkt 13).

5. Betalingen

Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

7. Risikoen for varen

Risikoen for produktet går over på kjøper når kjøper har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett og retur

Kjøper kan angre kjøpet av et abonnementprodukt i henhold til angrerettloven.

Kjøper må gi selger melding om bruk av angrerettloven innen 14 dager fra bestillingen er aktivert.

Link til angrerettskjema finner du her (link?).

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selger ikke leverer produktet eller for sent i henhold til avtalen, og det ikke skyldes kjøper, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selger.

10. Reklamasjon - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger feil, mangler og/eller forsinkelser ved abonnementstjenesten må kjøper informere om dette til selger på e-post (se punkt 2) snarest mulig.

Ved uenigheter og tvister mellom selger og kjøper kan det klages til Forbrukerrådet (https://www.forbrukerradet.no/).

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige vilkårene etter avtalen eller loven forbeholder selger seg retten til å terminere abonnementet med umiddelbar virkning. Ved slike tilfeller vil kjøper bli informert på e-post (se punkt 3). Kjøper kan også bli nektet å opprette nytt abonnement ved slike tilfeller. Slike avgjørelser er endelige.

12. Personopplysninger/personvern

Ved kjøp av abonnement eller bruk av selgers nettside vil selger samle inn personopplysninger for å kunne gjennomføre kjøpet og levere det kjøpte abonnementet. Selger vil behandle personopplysningene i henhold til gjeldene lover og regler.

13. Oppsigelse av abonnementet

Abonnementet kan sies opp til enhver tid, men senest 48 timer før avtaleperioden utløper og abonnementet automatisk fornyes. Oppsigelsen gjøre ved å sende e-post til selger i tråd med punkt 2.

Vennlig hilsen

Anna Knudsen

Sjefredaktør

redaktor@awmagazine.no