Hvordan få innflytelse på jobben?

Hvordan få innflytelse på jobben?

Det er skrevet side opp og side ned om god ledelse – og kanskje enda mer om dårlig ledelse. Det er imidlertid undervurdert hvor stor innflytelse hver og en av oss har på et arbeidsmiljø.

For meg handler et godt medarbeiderskap om å ta ansvar for eget arbeid, for arbeidsmiljøet og egen relasjon til kolleger og leder. Når man har et formelt lederansvar, har man et ekstra ansvar for å legge til rette. Men først når medarbeiderne og leder tar et felles ansvar, blir det en ekstra god og effektiv arbeidsplass. Min erfaring er at de aller, aller fleste ønsker å være gode bidragsytere på jobb, men at det av og til skjer noe på veien som gjør at vi ikke føler at vi har tillit til ledelsen, eller at de ikke gir oss tillit. Ofte viser det seg at det er mangel på én eller flere av følgende indre motivasjonsfaktorer: mening, mestring og medbestemmelse.

F

Mening – jobben gjør at man opplever at man bidrar i et større fellesskap, det er meningsfylt og man føler tilhørighet.


Mestring – vi jobber mot et mål, og oppgavene er passe utfordrende slik at vi føler at vi mestrer og får brukt vår kompetanse.


Medbestemmelse – autonomi: oppgaven er utformet på en slik måte som gir mest mulig frihet i fremgangsmåte.


God ledelse legger til rette for indre motivasjon hos sine medarbeidere. Minst like viktig tenker jeg det er at hver og en av oss jobber for at vi selv skal få til dette. Kjenner du ikke mening, mestring eller medbestemmelse, så gjør alt du kan for å gjøre noe med det. Dette påvirker hvordan du trives på jobben, i hvilken grad du lykkes i jobben, og det påvirker hvordan du har det utenfor arbeidstiden.

I konfliktsituasjoner opplever jeg ofte at antagelser er årsaken. Vi tenker at den andre burde forstå, uten at vi har fortalt hvordan vi ønsker det. Vi kan bli bedre på åpenhet og det å gi tilbakemeldinger. Når jeg jobber med utvikling av team på arbeidsplasser, legger jeg opp til at vi bruker vi mye tid på å gi hverandre positive tilbakemeldinger. Da får jeg kommentarer som: «Jeg har jobbet her i over 20 år og har aldri hørt så mye pent som jeg har fått i dag.» En leder kommenterte: «Og jeg som trodde de var så skeptiske til meg. Jeg ante ikke at de så positivt på min lederstil og det jeg gjør.»

Hver og en av oss påvirker kulturen og er en del av kulturen på arbeidsplassen. Én medarbeider kan snu en negativ trend. Og er det mange nok i en avdeling som fokuserer på dette samtidig, kan det gjøre underverker for arbeidsmiljøet.

Forsøk derfor å gjøre noe med det du kan få gjort noe med – og se om du kan akseptere det du ikke får gjort noe med. Det blir et negativt mønster om vi fokuserer mye på det vi ikke har makt over. Diskuter med din leder hva som motiverer deg, og hvordan lederen kan hjelpe. Da tar du ansvar for egen situasjon – samtidig som du tar ansvar for arbeidsmiljøet og resultater.

Tips

1. Gjør det du kan for å påvirke din egen situasjon.

2. Fortell din leder hva som motiverer deg, hva som gir deg en meningsfull arbeidsdag, hva du ønsker å utvikle deg på, hva du trenger bistand til og hvordan du ønsker å påvirke.

3. Tren på å lede deg selv.

Skriv ned:

- Hva du ønsker å bli husket for og dine ambisjoner.

- Ukens oppgaver. Prioriter det som haster og er viktig, og det som ikke haster som er viktig.

4. Forsøk å påvirke der du kan og aksepter det du ikke får gjort noe med.

5. Vær raus med å gi konkrete positive tilbakemeldinger til dine kolleger. De er ofte mer verdt enn når lederen gir dem. En ringvirkning er at du får god følelse selv.