Sophie var med på å starte Too Good To Go, som nå er verdens største nettbaserte markedsplass for overskuddsmat.

The Transparency Issue
Vinter 2020

Å lede med hjertet – og hodet

Mennesker ønsker å bli sett og hørt. Ledere som tør å være sårbare og transparente med medarbeiderne sine vil få tillit og resultater i retur.

Publisert Sist oppdatert

De aller fleste ønsker å ha påvirkningskraft og innflytelse over sin egen tilværelse. Vi har et ønske om å være av betydning for andre, vi ønsker å bidra til et fellesskap, vi ønsker å utvikle oss. Vi vil bli sett, hørt, og vi verdsetter relasjoner som bygger på gjensidig tillit. Dette ligger i vår natur og er gjeldende for både vennskaps-, familie- og parforhold. Det samme enkle behovet finner vi også på arbeidsplassen. Det handler om det samme, vi er mennesker – mennesker hjemme og på jobb.

Dream team

Bedriften er teamet. Teamet er mennesker. Mennesker som deg og meg. Mennesker med følelser, ambisjoner og drømmer, mennesker som vier store deler av tiden sin til å jobbe sammen for å nå et felles mål. Det er disse menneskene som skaper resultatene, og det kan det være lett å glemme i en hektisk hverdag. Jeg tenker at lederens absolutt viktigste oppgave er å ta vare på disse menneskene. Det høres kanskje banalt ut, men: Når folk har det bra, så ligger alt til rette for å kunne skape noe bra. Når lederens hovedmål er å styrke relasjonene og engasjementet i teamet - da kan det oppstå magi.

I arbeidet med å skape et sammensveiset og velfungerende team, er det viktig å åpne opp for at alle skal kunne dele utfordringene sine. Man må legge til rette for at folk skal kunne være sårbare uten å føle seg utrygge, og å bli hørt andre ganger enn når resultatene skal rapporteres. For å få til dette må det bygges tillit, og det skjer aller best ved at lederen viser vei og deltar. Jo mer man gir, desto mer får man igjen. Først når relasjonene er trygge og folk har det bra, er teamet rustet til å gjøre en fantastisk innsats for felles mål.

For å være sterk må man vite hvor man er svak. Å bygge team handler om å reflektere over egne svakheter og sette sammen mennesker som utfyller hverandre. Jeg søker alltid balanse. Et balansert og variert team med så mange ulike styrker og personligheter som mulig er min oppskrift på verdens beste lag.

Balansekunst

Å finne riktig balanse er en kunst. For meg handler god ledelse om å involvere de ansatte i alt som er hensiktsmessig, men å unngå å skape frykt eller legge unødvendige bører på de ansattes skuldrer. Enkelte ganger blir det feil å dele alt med teamet, og i slike situasjoner er det godt å sparre med eksterne. Jeg er heldig som har et nettverk med bra damer som samlet sitter på mye kunnskap og erfaring. Vi søker ofte råd hos hverandre. Slike relasjoner gir en trygghet som jeg anbefaler alle å finne. Man er aldri alene. Noen ganger kan det føles ensomt å være leder, men det er bare så ensomt som man gjør det til selv.

Som leder er man mye on, og det er krevende. For å opprettholde balansen må man også sette av tid til å være off. En balansert leder tar vare på seg selv og sine behov, det gagner både bedriften, teamet og resultatene. Vi ønsker oss ærlige og autentiske ledere, og genuinitet starter med selvbevissthet. Å kjenne seg selv, å vite hvem man er og hva man står for, er en viktig del av lederens jobb. Man kan lære mye fra andre, men for å lykkes i ledelse er man nødt til å se innover.

Kommunikasjon er key

Med fare for å virke freidig: En leder som ikke kan kommunisere, er ingen god leder. Kommunikasjon handler ikke bare om å formulere seg tydelig. Det ligger en styrke i å kunne lese mennesker og å forstå hva folk trenger. God kommunikasjon og interesse for menneskene rundt seg er selve nøkkelen til det å lede. God kommunikasjon handler om å kunne formidle både positiv og negativ informasjon på en ærlig, respektfull og gjennomsiktig måte. Å være leder dreier seg i stor grad om å være tilgjengelig og omgjengelig, og om å se mennesker.

Så, hva skjer når lederen tør å by på seg selv, tør å åpne opp og vise følelser? Hva skjer når lederen forteller om utfordringer og søker råd og støtte fra teamet sitt? Jeg har stor tro på lyttende og omtenksomme ledere som mestrer å levere vanskelige beskjeder på en transparent og tydelig måte. Slike ledere vil få det samme igjen fra de ansatte – inkludert mer motivasjon, mindre sykefravær, mer glede og eierskap til prosjektene på arbeidsplassen, og ikke minst bedre resultater. Det krever mot å være åpen, og det kan være skremmende å vise svakhet. Jeg sier ikke at det alltid er uproblematisk, men gevinsten kan være enorm.

I disse tider befinner folk seg stort sett på hjemmekontor, og man møtes sjeldnere. Det er vanskeligere å tolke ansiktsuttrykk og kroppsspråk via en skjerm. Når en krise inntreffer, blir lederen gjerne mer opptatt og mindre synlig. Alle mennesker ønsker å bli sett, og som ansatt kan man føle seg oversett i en slik situasjon. Jeg beundrer ledere som tar seg god tid til de ansatte, selv midt i en krise. Glemmer man å være gjennomsiktig i kriser og endringsprosesser, er det lett å miste verdifulle ansatte. Men, hvordan skal man involvere de ansatte når man selv har mistet kontroll? Hvordan trygge de ansatte når en selv er redd? Og hvordan være åpen og ærlig om dårlige utsikter?

People person

Ansatte som føler seg inkluderte og trygge på arbeidsplassen, vil prestere bedre. Jeg er ikke i tvil om at gode resultater henger sammen med trivsel, og jeg er sikker på at mennesker har det bedre når de blir sett og hørt.En god leder er ikke redd for å vise følelser.

En god leder bryr seg om menneskene hun har rundt seg. En god leder lytter til teamet sitt og ønsker å lære fra dem. En god leder står sammen med teamet – ikke over. En god leder vet når hun tar feil, og er ikke redd for å innrømme det. En god leder stoler på de ansatte (til det motsatte er bevist), og lar de ansatte få organisere arbeidshverdagen sin slik det passer dem best. En god leder løfter menneskene rundt seg og gir dem positive tilbakemeldinger så ofte hun kan. På samme måte er den gode lederen i stand til å gi konstruktiv tilbakemelding uten å gå rundt grøten.

Er det egentlig så komplisert? Å være en god leder handler om å lede med hjertet – og hodet.