Elaine Bloom – hvem blir du i møte med gründerlivet?

Hvem blir du i møte med gründerlivet?

En gründer er en balansekunstner! Stort engasjement for jobben kan gjøre det ekstra utfordrende å finne balansen mellom arbeid og fritid, og å ta vare på både deg selv og nære relasjoner. Gjør det til en vane å ta pulsen på din egen karrierehelse – det er bra for både deg, bedriften og folka dine.

Publisert Sist oppdatert

Gründerlivets påvirkning på personlig liv

  • Gründerlivet kan være en kilde til mening og selvrealisering, men kan også føre til at nære relasjoner får 'restene' av gründerens tid og energi.
  • God karrierehelse er essensielt for gründere, og det krever en balanse mellom arbeid og privatliv for å unngå at jobben tar overhånd.

Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

Gründerlivet gir oss muligheten til å skape en meningsfull karriere, men det påvirker også sosialt liv, nære relasjoner, personlig vekst, økonomi, og fysisk og mental helse. For mange blir gründerlivet en livsstil. Når vi er helt oppslukt av jobben, kan det være lett å føle at de rundt oss ikke forstår. Dårlig samvittighet og stress knyttet til ulike roller kan bli en del av hverdagen, og det kan være utfordrende å "prestere" på flere arenaer. 

Etter endt arbeidsdag føler du deg kanskje urolig, og har vanskelig for å være til stede i øyeblikket når du bruker tid på andre ting. Selv om du fysisk er til stede med barna, partneren eller vennene dine, vender tankene og følelsene dine stadig tilbake til jobben. For mange blir gründeridentiteten en stor del av livet, og en kilde til mening og selvrealisering. Dette kan resultere i at de nærmeste rundt deg kun får "restene" av deg. 

Derfor er det så viktig å bli kjent med hvem du blir som gründer! Er du bevisst på hvordan du kan ivareta din karrierehelse, er det lettere å oppnå en bærekraftig balanse mellom arbeid og liv. God karrierehelse er avgjørende for hvordan vi har det både på og utenfor jobben. Det handler om samspillet mellom hvordan gründerlivet påvirker oss, og hvordan vi påvirkes av det. 

Her er mine råd til deg som vil ta pulsen på din egen gründerkarrierehelse:

Hva er kjerneverdiene dine? 

Mange unngår å bli gründere eller å forfølge karrieren de ønsker seg på grunn av frykt for det ukjente, behovet for sikkerhet, småbarnsliv, økonomiske forpliktelser og bekymring for hva andre måtte mene. Ved å kartlegge dine kjerneverdier blir det lettere å ha tillit til deg selv, lytte til dine egne behov og drømmer. 

Usikkerhet

Evnen til å håndtere usikkerhet er en sentral ferdighet for en gründer. Det krever mot å stå for det du tror på, fordi pendelen mellom usikkerhet og ambisjoner på veien mot å realisere en idé ofte svinger mellom troen på det du gjør, dine egne evner, ferdigheter og kompetanse, samt økonomiske og markedsmessige behov og etterspørsel. 

  • Hvordan takler du avslag og motgang? Det kan handle om å finne mening, læring og styrke når ting ikke går som planlagt, og vite at du er i stand til å håndtere utfordringer. 

  • Hvordan håndterer du stress og usikkerhet? Noen synes det er spennende og motiverende, mens andre føler seg motløse. Lag konkrete strategier for å håndtere ditt behov for trygghet, og balansere det med dine ambisjoner.

  • Blir du overveldet av frihet? Aldri før har vi hatt så mye frihet til å velge utdanning, jobb og karriere som i dag. Det kan oppleves frigjørende og åpne for store muligheter, men ansvaret og alle valgmulighetene kan også virke tyngende og begrensende. Det er mange valg å ta som gründer. Det kan være lett å bli fanget i ønsket om perfeksjon, eller bli overveldet av alle valgene. Det kan føre til en følelse av å være "stuck", og tvile på seg selv og sin egen virksomhet.

Drømmer du om en gründerkarriere, eller kanskje er du allerede er godt i gang? Noe av det viktigste du kan gjøre for å lykkes er å ta pulsen på din karrierehelse, råder Elaine Bloom.

Ta et ærlig styremøte med deg selv

Hvem blir du i møte med arbeidsoppgavene? Hvem blir du i møte med familien? Hva er intensjonen bak det du gjør? Hva må du slippe taket på? Hva trenger du mer av akkurat nå? 

Disse spørsmålene kan gi innsikt i hvordan du egentlig har det, og hva du trenger. Det er viktig å sette ord på egne behov og følelser som gründer. Trenger du støtte, tid til hvile, hjelp med barna eller tid til å gjøre det du elsker? Ved å kommunisere tydelig, kan vi bryte fastlåste mønstre og se hva som må til for å kunne ta de neste viktige stegene i gründerkarrieren.

Hvordan ser resten av livet ditt ut?

Hvordan og hvorfor gründerlivet påvirker oss, vil variere avhengig av hvilken fase vi er i livet. Det finnes mange måter å være gründer på, og worklife-balance er ikke en statisk tilstand, men en kontinuerlig prosess. Som gründer har vi ofte flere roller og ansvarsområder samtidig, og mange har også flere roller hjemme. Hva føler du på av belastning og konflikter som følger med å balansere disse rollene? Kanskje kan du kjenne deg igjen i situasjoner der du har sagt ja på jobben når du egentlig ønsket å si nei? For å oppnå balanse mellom arbeid og familieliv som gründer, må vi være villige til å utforske og implementere ulike strategier. Dette kan innebære å sette tydelige grenser mellom arbeidstid og fritid, delegere oppgaver til  andre, og skape et støttende miljø rundt deg.

Gode grenser er med på å gi deg rom, både på og utenfor jobben.

Elaine Bloom

Vær det forbildet du ønsker deg selv!

Velger du det som er riktig og viktig for deg, eller følger du andres forventninger? Når du aktivt jobber med å ta vare på din karrierehelse ved å sette grenser, hvile, arbeide i samsvar med dine verdier, og arbeide mot dine personlige karrieremål og drømmer, unngår du gå på kompromiss med deg selv. Du viser menneskene rundt deg at du har selvrespekt og selvomsorg, og at du tar deg selv på alvor. Du viser også at du tar dem på alvor, når du er både fysisk og mentalt til stede når du er sammen med dem. Gode grenser er med på å gi deg rom, både på og utenfor jobben. 

Våg å kaste rustningen

Vi har alle behov for å bli sett, hørt og tatt på alvor. Ofte ser vi bare fasaden, når vi ser på de som ser ut til å ha oppnådd gründersuksess. Å våge å være sårbar, og vise både oppturer og nedturer i gründerlivet, gjør deg mer menneskelig. Dette er viktig å romme som en del av din gründer-jobbidentiet! Husk at et nettverk har liten ekte verdi, hvis du ikke føler at du kan være autentisk, og må kle på deg rustning for å passe inn. 

Det å være gründer kan til tider være en ensom reise. Fordi vi bærer med oss våre subjektive virkeligheter, vil vi oppfatte verden ulikt. Minn deg selv på at begge perspektiver er gyldige, og at to ting kan være sant. Din familie kan mene at du jobber for mye, mens du føler at det ikke stemmer. Ved å huske at to ting kan være sanne, blir det lettere å skape dialog med de rundt oss og skape et klima av åpenhet og ekthet.

Du er sjef– Bestem hvordan du ønsker å ha det!

Reflekter over hva gründerlivet krever av deg. Identifiser områder der du trenger støtte, og hvilke områder det er spesielt viktig for deg å være sterk. Bær ikke alt alene. Å være autentisk betyr å være tro mot deg selv og dine verdier, både i ditt personlige og profesjonelle liv. Å ha motet til å følge det du ønsker kan gi deg dyp tilfredshet, energi, styrke og motivasjon til å skape. Hva bytter du egentlig bort tiden din for? Hvordan tjener du pengene dine? Hvordan kan du sikre en bærekraftig gründerlivsstil?

Ta vare på deg selv på gründerreisen. Verden trenger deg, din unike kombinasjon og det du skaper!

DENNE ARTIKKELEN BLE FØRST PUBLISERT I THE MOTHER ISSUE, UTG 9, september 2023.