Tekst | Cecilie Thunem-Saanum Foto | Jenny Marie Sundsvold
Tekst | Cecilie Thunem-Saanum
Foto | Jenny Marie Sundsvold

Tre travle dager

Cecilie Thunem-Saanum tipser om å innføre tre travle dager i uka for å ta tilbake kontrollen over kalenderen sin.

Fyller du opp alle dagene og timene dine i kalenderen, for så å starte med å plotte inn avtaler for neste uke når all tiden er booket opp i den første uken? Så kommer virkeligheten, og du må utsette og avlyse tidsfrister og avtaler – fordi hva som står i kalenderen, stemmer ikke med virkeligheten lenger. Vi rekker visst ikke alt denne gangen heller, verken du eller jeg.

Mange av oss er gode på å planlegge oppgavene våre, men glemmer å estimere tiden og energien de tar. Vi møter nye dager og uker med friskt mot, og tror at vi har kontroll. Kalenderen er fylt opp av tidsfrister og fine drømmer om alt vi vil oppnå på vei inn i våren. Hvordan sikre at vi får tid til det viktigste, uten å måtte se tre-fire tre uker frem i tid for å finne ledig tid?

Det du fyller dagene med, er det du fyller livet ditt med. La kalenderen din avspeile hvem du er og hva som er viktigst for deg og dine nærmeste.

Denne utgaven av AW Magazine handler om power. Hvordan få dagene til å føles fulle av kraft når vi har hatt krisetid lenge og mange av oss føler på maktesløshet? Hva skal til for å ta tak i tiden vår? Nå varmer solen litt mer for hver dag. Likevel mangler du kanskje pågangsmot og «power» etter å ha stått i en annerledes hverdag i et helt år.

Mitt tips er å innføre tre travle dager: Unngå at alle dager er like travle. Om arbeids- eller studieuken din starter på mandag; fyll opp mandag til onsdag med avtaler og gjøremål. Så lar du torsdag og fredag være blanke, så langt det lar seg gjøre. Det betyr at med mindre det er en avtale eller en oppgave som du er pålagt og må ta fatt i torsdag eller fredag, setter du den inn i en av neste ukes tre første dager.

Ved å praktisere dette oppnår du flere ting.
Blant annet:

1) Du blir veldig bevisst på hva som er viktig for deg, og for jobben du gjør. Med mye ledig tid torsdag og fredag får du plass til det som har størst verdi og som du ikke har rukket å gjøre i starten av uken.

2) Det andre som skjer, er at du sannsynligvis tar større kontroll på gjøremålene dine. Du starter uken med mer driv når du har fylt opp med ambisiøst mange – men ikke for mange – aktiviteter fra ukestart. Da går vi høyt ut mandag morgen, i stedet for å surre i gang, for så å innse tirsdag ettermiddag at vi har fått gjort mye mindre enn vi hadde tenkt.

3) Tre travle dager gjør dessuten at du får tid til ad hoc-oppgaver som dukker opp i løpet av uka. Innen onsdag er det stor sjans for at både torsdagen og fredagen din ser annerledes ut enn den gjorde mandag morgen: Det du ikke rekker, også av hva du hadde planlagt, har du plass til å putte inn i slutten av uken. Å starte med tre intense dager betyr også at du kan få tid til å jobbe med mer langsiktige prosjekter mot helgen.

Så var det dette med energi: Hva gir hver enkelt av oss energi, og hva tapper oss? Husk at ledig tid i kalenderen ikke nødvendigvis betyr ledig kapasitet. Vi mennesker kommer uten bruksanvisning, og vi overvurderer ofte egen kapasitet. I motsetning til en heis, en pc eller en bilmotor har vi ikke fått tildelt spesifikasjoner om hvor mye kapasitet hver enkelt av oss har. Å planlegge tiden vår med et realistisk syn på egen kapasitet er derfor viktig – og ofte undervurdert. Det er fort gjort å planlegge aktiviteter og gjøremål uten å planlegge den faktiske tiden hver oppgave tar.

Vær bevisst på hva som gir deg energi, og på hvilke aktiviteter som tapper deg, også på fritiden. Det er med på å styre hvordan kalenderen din og aktivitetsnivået ditt bør se ut.

Er du utpreget ekstrovert, får du gjerne energi av å løpe fra møte til møte, og deretter rett videre til en sosial middag. Ytre stimuli gir ny energi til den ekstroverte. En introvert person derimot, tappes av mye og konstant ytre stimuli og trenger å hente seg inn igjen før neste avtale. Hvordan du legger opp dagene dine, bør samsvare med hvordan du fungerer best.

«Tre travle dager» trenger altså ikke å bety dager tettpakket med møter. Skap gjerne luft og rom til dybdeoppgaver mellom møtene dine. Det er spesielt viktig for den introverte. Ta kontroll over kalenderen din, og plott inn pausene. Det er skikkelig styrke og god selvledelse – ekte power.


Et tips!
Ta tilbake kontrollen

Gå høyt ut, etabler tre travle dager:
Fyll kalenderen de tre første dagene, la det være mer luft i kalenderen og "to do"-listen mot slutten av uken. Med denne arbeidsrytmen kommer vi lettere i mål før helg.