Maria Peltokangas hjelper bedrifter med samfunnsansvar, bærekraft og FNs bærekraftsmål.

The Money Issue
Vinter 2021

Lønnsomhet og bærekraft

Bærekraft er ikke bare lønnsomt. Det er en forutsetning for at bedriften din skal overleve i fremtiden.

Publisert

Det bekrefter en ny studie fra Norges Handelshøyskole. Den viser at bedrifter som satser på bærekraft, blir belønnet med flere nye kunder og økt lojalitet fra eksisterende kunder.

En som har satt bærekraft høyt på dagsorden og viser at det er mulig å kombinere bærekraft og business, er vår nye næringsminister Jan Christian Vestre. I et intervju med Fri Fagbevegelse i september 2020 sa han at «bedrifter som tror fokus på bærekraft vil gå over, kan legge ned først som sist. Det er ingen fremtid for bedrifter som ikke tar ansvar for omgivelsene». Og han viser at det er mulig, selskapet han ledet frem til nylig, Vestre, bygger nå verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk, The Plus på Magnor.

Så hva handler bærekraft egentlig om? Det handler om å ta gode valg for nåtiden og fremtiden. At du tenker gjennom hvilken påvirkning valgene dine har, både fra et miljøperspektiv, sosialt perspektiv og økonomisk perspektiv.

Vis vei, ta ansvar

Bærekraft handler også om å ta ansvar for samfunnet din bedrift er en del av, enten det handler om din underleverandør i Vietnam eller renholderen du bruker til ditt kontor her i Norge. Du må stille spørsmål, og hvis du ikke får svar, må du spørre på nytt. Det er du som kjøper inn varer og tjenester, og da er det du som er ansvarlig for hvem du velger å handle av. Innkjøpsmakten du har, bør du bruke til å påvirke så godt som mulig.

Så er det sikkert mange som tenker at dette kan ikke jeg gjøre. At de ikke har de økonomiske ressursene som kreves for å kunne etterleve så høye etiske prinsipper, de trenger å velge de rimeligste løsningene. Og ja, når du også skal ta hensyn til miljø og sosiale faktorer, kan det være mer kostbart sammenlignet med de som kun er opptatt av å produsere billigst mulig. Men vi ser at flere og flere bedrifter er mer bevisste på hvem de samarbeider med.

Bruk innkjøpsmakten, still krav

Per november 2021 har 70 bedrifter signert 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett, utviklet av Skift – Næringslivets klimaledere. Disse prinsippene er ment som en enkel veileder som alle virksomheter kan strekke seg etter. De deler innkjøp i to kategorier:

  • Grønne innkjøp har positiv påvirkning på klima, miljø og mennesker og skaper grønn konkurransekraft.

  • Grå innkjøp handler kun om pris, og du risikerer å få leveran­dører som ikke vektlegger klima, miljø og menneskerettigheter.

Kanskje noen av dine kunder har signert på disse prinsippene og vil stille krav til din bedrift.

Mye tyder altså på at markedet og interessentene belønner virksomheter som jobber aktivt med samfunnsansvar og bærekraft – også når vi ser på verdivurderingen av selskapene. I tillegg er det en tydelig forventning fra myndighetene om at norske næringslivsaktører påtar seg ansvar for samfunn, mennesker og miljø som påvirkes av virksomheten.

Veien ut av krisen må være bærekraftig

Heldigvis ser vi at det er mange selskaper som går foran og viser at det er mulig å være lønnsom og samtidig jobbe aktivt med samfunnsansvar og bærekraft. I Norden ser vi nå en stor økning av selskaper som sertifiserer seg som B Corp, som står for «benefit corporation». Det er en omfattende sertifiseringsordning hvor bedriften blir målt og vurdert på påvirkningen bedriften har på sine medarbeidere, kunder, leverandører, miljøet og samfunnet generelt.

En B Corp­-sertifisering dokumenterer at bedriften lever opp til de høye kravene som både forbrukere, investorer og medarbeidere har når det gjelder sosiale og miljømessige kriterier.

I september 2021 var 4075 bedrifter over hele verden B Corp­-sertifisert, deriblant Patagonia, Body Shop, Alpro, WeTransfer og The Guardian. I tillegg er det over 4000 bedrifter i prosess med å bli sertifiserte. Det er ikke bare de store selskapene som ønsker å sertifisere seg, men selskaper av alle størrelser og i mange forskjellige bransjer. Det er også mange oppstartsbedrifter som blir sertifiserte, da de ønsker å starte selskapet sitt med et høyt ambisjonsnivå og ønsker å være en del av B Corp­-nettverket.

Vi ser nå tydelig at bedriftsledere ønsker å drive business på en annerledes og bedre måte. De ønsker å tenke utover egen virksomhet, ta ansvar for hele sin verdikjede og være samfunnsentreprenører ­til det beste for fellesskapet.

Hva slags bedrift ønsker du at din bedrift skal være?