Elaine Bloom er gründer, sosial entreprenør og står bak elainebloom.no og podcasten Karriereveieldning med Elaine.

The Utopian Issue
Vår 2022

Jakten på det perfekte

Hva som er det perfekte karrierevalg og det perfekte arbeidsliv er helt forskjellig fra person til person. Sett av tid til å finne ut av hva det er du er ute etter, og hvordan du kan bidra. Vær også tydelig med deg selv på hvem sine drømmer du følger. Er det dine drømmer eller andres?

Publisert Sist oppdatert

Hva om det ikke er det ene store karrierevalget?

For mange kjennes utdannings- og karrierevalg så endelig. Følelsen av at alt står og faller på det ene valget, og dette er det som avgjør ditt fremtidige arbeidsliv. En god nyhet er at din karrierereise vil bestå av mange store og små valg, mange planlagte og uplanlagte hendelser. De fleste av oss kommer til å oppleve store endringer i livet, spesielt på områder som knyttes til utdanning og arbeid. Arbeidsmarkedet er i stadig endring, og mest sannsynlig kommer du til å forandre deg gjennom ulike overganger, livsfaser og livsroller. Noe av det viktigste du kan gjøre, er å prioritere tid til å bli kjent med deg selv. Hva du tenker, føler og mener om deg selv – og hva du tenker andre føler, mener og tenker om deg – har stor betydning for hvordan du ser på karriereutviklingsmuligheter.

Våre beslutningsprosesser er sammensatte mønstre og ikke alltid like rasjonelle som vi skulle tro. Og hvem vi lar oss påvirke av, spiller en viktig rolle for hva vi ser for oss inn i fremtiden. Hva påvirker deg når du står overfor karrierevalg? Oppdag hvordan din egen bakgrunn og kontekst er med på å påvirke hvordan du ser på den perfekte karriere. Spør deg selv hvilke spenninger og dilemmaer du står i når du skal navigere i valg av utdanning og karriere. Hva er det som oppleves viktig og meningsfylt for deg nå? Ser du en rød tråd i dine tidligere valg, eller noen fellestrekk i de ulike jobbene du har hatt?

Elaine Bloom sier at karriereplanlegging er ikke noe du gjør én gang. Det er en kontinuerlig prosess.

Se på karrieren din som et prosjekt. Kartlegge din kompetanse, se på det faglig og akademisk, ta med livserfaring, arbeidserfaring, verv og interesser. Koble også på verdier, holdninger og styrker. Se om du kan finne en rød tråd eller noen temaer som går igjen, og koble kompetansene dine opp mot motivasjon, bidrag og mening. Når du jobber fra innsiden og ut på denne måten, kan en tydeligere jobbidentitet raskt kommer til syne.

Ja takk, begge deler

Det finnes utallige valgmuligheter, og det innebærer at det er fullt mulig å ha flere jobbroller samtidig. Husk at det å være usikker på hva du vil, kan gjøre deg mer åpen for ulike muligheter. Det handler om å teste ut, evaluerer og prøve noe annet. Hva passer for deg og hva trives du egentlig med? Kanskje du trives med å være fast ansatt et sted og drive ditt eget selskap samtidig. Kanskje du er frilans på flere prosjekter og studerer ved siden av. Kanskje finner du mening med hobbyen din, hvor jobben blir en kilde til inntekt slik at du kan holde på med det du ønsker. Ikke la andre definere ditt karrierebegrep. Reflekter over hva det betyr for deg og hva du vil at det skal inneholde. Lag en liste over bransjene eller jobbene du drømmer om. Det kan virke simpelt, men å skrive det ned og begrunne valgene kan gi mer oversikt. Snakk med de rundt deg, ta i bruk tester for å mer klarhet i hvem du er, hva du vil og hva du kan, og innhent informasjon gjennom kvalitetssikrede ressurser, som www.utdanning.no. Prioriter å søke etter områder du er interessert i og gå i dybden. Snakk med tidligere studenter eller arbeidstakere som har vært eller er i samme situasjon, så vel som å snakke med arbeidsgivere innen feltet du er nysgjerrig på.

Planlegg for drømmekarrieren

Karriereplanlegging handler om å planlegge for hva du skal gjøre både nå og i fremtiden. Gjør det til et spennende og kreativt utviklingsprosjekt hvor du involverer andre, skriver, tegner, visualiserer og drømmer. Karriereplanlegging er ikke noe du gjør én gang. Det er en kontinuerlig prosess som krever fleksibilitet. Derfor er det fint å utvikle holdninger eller egenskaper som nysgjerrighet, utholdenhet, optimisme, fleksibilitet og evnen til å ta sjanser. Livet skjer, det er ikke alt vi kan kontrollere, så en justerbar karriereplan kan være en god idé.

Slik kommer du i gang med karriereplanleggingen

Det første steget i karriereplanlegging handler om å kartlegge nå-situasjonen. Hvordan har du det akkurat nå? Hva slags veiskille står du ved? Hva trenger du å lære mer om? Hvem kan hjelpe deg?

Det andre steget handler om ønsket situasjon og det å sette seg karrieremål. Bytt gjerne ut ordet mål med drømmer, om det klinger bedre for deg. Skriv ut målet eller drømmene dine og få med deg hva det vil bety for deg å nå målet. Nøkkelen er å sette deg både kortsiktige og langsiktige mål.

Det tredje steget handler om å finne frem alternative måter å nå målet eller drømmen din på. Ikke begrens deg selv i denne fasen, tenk utenfor boksen, kom opp med så mange alternativer du bare klarer.

Det fjerde steget går ut på å utvikle en handlingsplan. Se på alternativene dine, hva er bærekraftige strategier for deg? Hva fører deg nærmere mål? Forkast de alternativene som ikke fungerer for deg, og gå i gang med å omgjøre alternativene dine til konkrete strategier i form av en handlingsplan. Hva er det første du skal gjøre, hva er det andre, det tredje? Slik fortsetter du å jobbe med å skape deg en justerbar og solid handlingsplan.

Det femte steget handler om å sette en dato for når tiltakene i handlingsplanen din skal være fullført, og om læring og evaluering av planen.

Øv på å ikke bry deg

Måten du snakker til deg selv på, kan være av betydning for utviklingen av din jobbidentitet og hvem du sammenligner deg med. Fokuser mer på hva du trenger å lære for å skape deg et bærekraftige arbeidsliv. Du trenger ikke forklare eller forsvare dine karrierevalg. Det viktigste er at du opplever at du er av verdi, og at du har autonomi og kraft til å være den du er, og ikke måtte gå på akkord, endre deg eller følge drømmer som egentlig ikke er dine. Din karriere vil ha stor innvirkning på din psykiske og fysiske helse, dine nære relasjoner, personlig utvikling, økonomi, energi og spiritualitet.

Tør å stille de viktige spørsmålene

Det er ikke bare investorer, samarbeidspartnere eller arbeidsgivere som skal vurdere om du passer til jobben. Det er like mye du som skal finne ut av om denne jobben og arbeidsplassen faktisk er noe for deg. Derfor er det viktig å bli kjent med en virksomhets historie, verdier og visjoner. I et jobbintervju kan du gjerne spørre om hvordan resultater måles, og hva som kjennetegner de som lykkes. Det kan gi deg en pekepinn på hvordan en arbeidshverdag kan se ut. Hvordan tar bedriften sosialt ansvar? Er det i tråd med hva du er opptatt av? Våg å stille gode, åpne spørsmål, det gir deg mulighet til å fange opp nyanser og skille mellom følelser, fakta og antagelser. Det kan avsløre om dette karrierevalget eller denne karriereveien passer inn i ditt liv. Det er ikke alt det er verdt å tilpasse seg for, og går du på akkord med deg selv, mister du til slutt evnen til å stole på deg selv. Du kan komme opp i situasjoner hvor det forventes du tilpasser deg. Det kan dreie seg utdanningssystemets struktur eller forventninger og krav arbeidslivet stiller. Ofte er dette uproblematisk. Men må du tilpasse deg på en slik måte at du går imot egne ønsker, behov, verdier, holdninger eller integritet, da er det viktig å sette grenser.

Ikke vent på drømmejobben, skap den!

Et spennende fellestrekk for mange som har «funnet» drømmejobben, er at de holder på med noe som heter jobbforming eller job crafting, som det heter på engelsk. Som ansatt skaper du din egen arbeidshverdag ved å gjøre fysiske og kognitive endringer med tanke på selve utførelsen av jobben og i forbindelse med de relasjonelle sidene ved jobben. Det vil si at den ansatte endrer oppgaver, aktiviteter og inntar nye roller for å skape mening. Ved å gjøre dette endrer den ansatte jobbens innhold, som også kan påvirke det sosiale og selskapets strategier. Mange bringer også med seg lidenskapen inn i jobben, og dermed blir arbeidshverdagen og jobben mer betydningsfull. Kanskje kan du gjøre noen små justeringer der du er? Være oppmerksom på det som gir deg mening. Se hvordan de justeringene du gjør, er av verdi for andre. Mange velger også å starte opp for seg selv, som er en spennende måte å skrive sin egen karrierehistorie på.

Om solidaritet, fellesskap og det å løfte blikket

I jakten på den ultimate karrieren er det lett å bli opphengt i seg og sitt. Det er viktig å reflektere og snakke om hvordan karrierevalget ditt også påvirker fellesskapet. Se hva som foregår rundt deg. Løft blikket og kjenn etter hva som provoserer deg, hva som gjør deg sint og trist. Hvor ser du urettferdighet? Det eksisterer fortsatt et kjønnsdelt arbeidsmarked, og forskning viser at sammensatte faktorer som alder, helse, tro, seksuell orientering, sosioøkonomisk status og etnisitet spiller en sentral rolle når det gjelder hvilke muligheter som er tilgjengelig.

Elaine påpeker viktigheten av å ikke la andre definere ditt karrierebegrep.

Hva skal motivere deg til å ta bevisste karrierevalg som er med på å bidra til å utjevne sosiale forskjeller? Hvorfor skal du bry deg om likestilling, bærekraft og klima? Kanskje du jobber i et selskap eller er i en posisjon hvor du kan utgjøre en forskjell når det kommer til utenforskap, utnyttelse og marginalisering. Kanskje du takker nei til en jobb fordi du ikke kan stå inne for måten dere handler varer og tjenester på. Da er du allerede i gang med å løfte blikket.

Det finnes ingen magisk oppskrift

Jakten på «drømmejobben» er en prosess. Du kan være med å definere hvordan denne jakten ser ut for deg. Som jeg har forsøkt å fremheve, finnes ingen magisk oppskrift eller fasit på det perfekte karrierevalg eller arbeidsliv. Det å navigere i alle ytre inntrykk og påvirkninger, samtidig som vi skal orientere oss innover i våre indre tanker, følelser, ønsker og drømmer, er ingen lett oppgave. Narrativene om at karriere en noe lineært, en rett og tydelig strek, må vi forsøke å legge bort. Ja, mange spesialister har ofte et tydeligere karrieremål og er klarere karrierevei, og det er suverent. Men har du reflektert over at du kanskje kan være en «multipotentialite», altså en person som er kreativ og med ulike interesser og som ikke ønsker å låse seg til kun én retning? Uavhengig av hvem du er, hvor du er og hva du driver med, vær bevisst på at du ikke knytter all din verdi opp mot prestasjoner. Ikke la frykten for å velge feil stå i veien for å hente frem motet til å gå for det du ønsker deg. Gi slipp på tanken om å please alle og passe inn. Det er lov å være usikker og endre retning. Livet er her og nå, og ved å legge merke til hva som gir mening i din karriere, vil du sannsynligvis kjenne på mindre stress, tidspress og uro. Og det gjør det enklere å stole på deg selv når du skal ta neste steg.