Penger gjør deg lykkelig likevel

Folk med høy inntekt smiler faktisk hele veien til banken.

For mange år siden slo forskere fast at mye penger ikke betyr et lykkeligere liv. For sånne som meg, med helt grei inntekt, var det deilig å høre. Jeg trengte ikke å jobbe noe særlig hardere for å bli gladere. Jeg kunne riktignok kjempet meg opp til en årsinntekt på 600 000–700 000 kroner, som ble regnet som det optimale lønnsnivået. Men etter dette stagnerte det visstnok. Jeg kunne tjent hundre millioner uten å bli noe blidere av den grunn.

Tidligere i år ble det publisert en artikkel som sparker bein på den forskningen. En viss Matthew Killingsworth har funnet ut at mye penger gjør folk lykkeligere likevel. Rapporten, med det beskrivende navnet Experienced well-being rises with income, even above $75,000 per year, tok utgangspunkt i nesten to millioner real-time reports of experienced well-being. Over 30 000 arbeidende amerikanere var med i studien. Og konklusjonen var klar: De med mye penger er generelt mer fornøyde med tilværelsen.

Dårlig nytt for vanlige folk, som vi nå blir kalt.

Track your happiness

Jeg ble nysgjerrig på hvordan Killingsworth målte lykkenivået til deltakerne, så jeg dykket dypere ned i undersøkelsen. Det viste seg at alle deltakerne installerte en app, Track Your Happiness, på telefonen. Den plinget med jevne mellomrom og ga deltakerne beskjed om at nå var det på tide å måle lykken sin igjen. Slik fikk Killingsworth visstnok et representativt bilde av hvor fornøyde folk var med livet. Denne appen kan du forresten laste ned selv, slik at du kan dagbokføre din egen lykke gjennom dagen.

Appen målte både den umiddelbare lykkefølelsen, eller den opplevde velværen som det heter i rapporten, og den mer generelle livstilfredsheten til deltakerne. Til og med den fattigste stakkaren kan jo finne på å føle seg lykkelig i et øyeblikk, og slike lykketreff kunne kludret til resultatet.

Undersøkelsen viste at både den umiddelbare lykkefølelsen og den mer generelle livstilfredsheten økte med inntekten. De med lav inntekt skåret altså lavt på begge, og de med høy inntekt skåret høyt. Og tilfredsheten stagnerte ikke på rundt 65 000 dollar, slik tidligere forskning så gledelig konkluderte med. Jo mer penger, desto mer livsglede er det nye mottoet.

FNs lykkerapport

Undersøkelsen til Killingsworth har én åpenbar svakhet. Den er basert utelukkende på amerikansk deltakelse. Hvordan vet vi om funnene er overførbare til nordmenn? Er vi like glad i penger som amerikanerne? Det er fristende, men skummelt å spekulere.

FN kan heldigvis lede oss et stykke på vei. Hvert år publiserer de World Happiness Report som rangerer verdens land basert på hvor lykkelig befolkningen er. Rundt 3000 heldige utvalgte i hvert land får lov til å rangere livet sitt på en skala fra 0 til 10, der 0 altså er det verst tenkelige livet. FN arrangerer forresten en egen internasjonal lykkedag, 20. mars. Så noter deg i kalenderen at du må huske å være glad denne dagen.

Lykkerapporten gjør også et forsøk på å forklare hvorfor lykken varierer fra land til land. Inntekt (målt i BNP per innbygger) er en av faktorene som vurderes. I 2020 ligger Norge på en respektabel 6. plass på lykkekåringen med 7,39 poeng, mens USA er på 19. plass med 6,95 poeng. Et kjapt Google-søk viser at vi også er rikere enn amerikanerne, målt i BNP per innbygger. Jeg kan derfor konkludere helt uvitenskapelig med at lykke kan kjøpes også her i Norge. Tjen i vei, og livsgleden vil komme etter.

Litt forsiktig skal du likevel være. Oppi all lykkerusen gjorde Killingsworth et interessant funn. De deltakerne som forbandt penger med personlig suksess, viste seg å være ulykkelige, uavhengig av hvor rike de var. Å la penger definere deg og din egenverdi er trolig ingen god idé, uttalte Killingsworth.

Det virker som en god leveregel, både for vanlige og uvanlige folk.