Behnaz er sparerådgiver i DNB. Hun er lidenskapelig opptatt av sparing og mer spesifikt å bevisstgjøre kvinners forhold til sparing.

The Transparency Issue
Vinter 2020

Se fremover!

Kvinner får utbetalt 28 % mindre pensjon enn menn. Det er på tide at vi tar pensjonssparingen i egne hender.

Publisert
Behnaz Ganji

Pensjon er noe som hører de gamle til, ikke sant? Det er i hvert fall ikke noe du trenger å tenke på. Det fikser arbeidsgiver og AS Norge for deg. Du drømmer kanskje om en pensjonisttilværelse ved Middelhavet, jordomseiling eller den norske fjellheimen? Heldigvis kan du bare la dagdrømmene slippe løs.

Pensjonsreglene er like for alle, og hvis staten og arbeidsgiver fikser pensjonen din, så kan det ikke være så store ulikheter heller, tenker du?

Ferske tall som Menon har hentet inn for DNB, viser at forskjellene mellom kvinner og menns økonomiske situasjon ikke er historie, men en problemstilling for nåtiden. Gjør vi heller ingenting her og nå, vil disse ulikhetene også være en realitet i fremtiden.

Visste du at hele 86 % av dagens minstepensjonister er kvinner, og at over 40 % av yrkesaktive kvinner jobber deltid? Kvinner er overrepresentert i yrker hvor deltid er normen. Kvinner tar ulønnet permisjon, og kvinner jobber redusert i småbarnsperioden. Kvinner står i overkant av ett år lenger i jobb, men likevel får menn utbetalt 28 % mer enn kvinner i pensjon. Og de sparer 2,3 milliarder kroner mer i året enn oss.

Kun 29 % av kvinner sier at de sparer til egen pensjon. Og 6 av 10 kvinner rapporterer at de har lite kunnskap om sin egen pensjon. Forstår vi de langvarige konsekvensene av valgene vi tar i dag? Og hva er vi villige til å gjøre for å forsikre oss om at alderdommen ser ut som vi ønsker?

La oss første snakke litt om hva pensjon er.

Den usexy sparingen

Pensjon er ikke sexy, men det er viktig. For det handler jo om hvordan du vil leve når du blir gammel. Sannsynligvis liker du de samme tingene da som nå. Utfordringen er at det for mange ligger så langt frem i tid at det er vanskelig å la seg motivere til å spare.

Min gode kollega presenterer det på følgende vis: I dag er livet ditt delt i omtrent tre like store deler. Den yrkesaktive delen er den som får inn penger. Denne delen kan igjen deles i tre. Én del er arbeidstid, som gir deg lønn. Den andre delen er den våkne fritiden, og er den delen som koster penger. Den siste tredjedelen er den sovende delen. Behagelig og kostnadsfritt.

Den yrkesaktive delen er den lengste delen av livet ditt. Det betyr også at hva du gjør i løpet av disse årene, er avgjørende for den neste delen.

Etter den yrkesaktive delen kommer pensjonsalderen. Her går du fra en tredeling til en todeling av tiden din. All din våkne tid er nå fritid. Den delen som koster penger, husker du? Den største forskjellen er at det ikke kommer inn nye penger nå. De pengene du nå skal leve av, har du opptjent gjennom ditt yrkesaktive liv. Det betyr det du har fått fra Folketrygden og arbeidsgiver, og det du har spart selv. Om du har spart selv.

Vi skiller mellom pensjonsopptjening og pensjonssparing. Opptjening er det du får fra Folketrygden og arbeidsgiver.

Det du tjener fra du er 13 år til du fyller 75, danner grunnlaget for pensjonen din. Det betyr at stillingsprosent, lønn og type pensjon er avgjørende for hva du får utbetalt. Og regnestykket er enkelt. Pensjonen din reduseres med samme prosentandel som du reduserer stillingen din.

På toppen av den todelte pensjonsopptjeningen kommer din egen pensjonssparing.

Sikre deg en trygg fremtid

Det du skal leve av som pensjonist, er altså avhengig av hva du tjener, hvilken type pensjonsordning arbeidsgiveren din har, og det viktigste: hva og hvordan du sparer selv. Det kommer ikke ny inntekt når du er gått av med pensjon, så du må gjøre jobben nå. Er du villig til å gjøre det som skal til for at du skal leve slik du ser for deg når du blir gammel?

For realiteten er at fortsetter vi slik vi har gjort historisk sett, er vi langt fra økonomisk likestilling. Ikke bare her og nå, men også i fremtiden. For kvinner jobber fremdeles mindre, tjener mindre og sparer mindre.

Det er nærliggende å tenke at dette fører til lavere levestandard for kvinnelige pensjonister.

Pensjon er for mange langt frem i tid og virker umulig å planlegge for. Men å spare handler nettopp om det – å planlegge. Fordelen med å spare til pensjon er at du vet når du skal bruke midlene og hva formålet ditt er.

Ta grepene:

Med to grep kan du øke pensjonen din betydelig.

1) Vær bevisst. Arbeidsgiver sparer en innskuddspensjon for deg. La oss si du er heldig og ikke har minimumssparing, men 4 % i året. Beløp tilsvarende 4 % av bruttolønn sparer arbeidsgiver til din pensjon. Hvis du har en lønn på 450 000 kroner, er det årlig 18 000 kroner kun i innskudd. Du ønsker å generere størst mulig gevinst på dette årlige innskuddet, og denne pensjonen bestemmer du selv hvordan skal forvaltes. Prøv å optimalisere gevinsten. Det betyr å velge riktig aksjeandel for din aldersgruppe. Er det lenge til du blir pensjonist, kan du øke aksjeandelen. Det arbeidsgiver sparer for deg, er skattefritt mens det spares. Gjør det beste ut av det. Få oversikt over hvilken pensjonsordning arbeidsgiver har, og gjør de endringene som må til for å øke forventet pensjon.

2) Match arbeidsgiverens pensjon, og du kan enkelt doble deler av pensjonen din. Ved å spare det samme beløpet arbeidsgiver sparer for deg, kan du enkelt øke den faste sparingen etter hvert som lønnen din øker. Hold deg til det beløpet som arbeidsgiver sparer for deg og vipps har du egen pensjonssparing.

Pensjon er din fremtid. Med to enkle og praktiske grep kan du øke forventet pensjon. Få oversikt og start sparing selv. Før du vet ordet av det, lever du drømmen som pensjonist – uansett hvor i verden du befinner deg.

NB!

Verdien av en investering i fond går både opp og ned. Du kan ha år med helt fantastisk avkastning og år med skikkelig dårlig avkastning. Likevel, sparer du gjennom flere år, er sannsynligheten for bedre avkastning enn på bankkonto svært høy. Du bør derfor ha tålmodighet til å sitte gjennom børsfall. Selger du etter børsfall, kan du tape på investeringen din. Vi anbefaler en sparehorisont på minst fem år. Historisk avkastning er ingen garanti for videre positiv utvikling. Hvordan et fond utvikler seg i fremtiden, avhenger av både forvalters dyktighet, markedene, priser og andre forhold.