Myldring er et konsulentselskap som jobber for et mangfoldig næringsliv.

Tekst | Redaksjonen

Feministisk økonomi

Mennesker handler ikke bare ut fra egeninteresse. Det er på tide å verdsette det ubetalte, uselviske arbeidet vi gjør. Det er hovedpoenget med feministisk økonomi.

Når vi snakker om et lands tilstand og utvikling, bruker vi ofte målestokken bruttonasjonalprodukt (BNP). Men har du tenkt på hva som egentlig inngår i BNP, og hva som ikke telles med? Ofte oppfatter vi BNP som et mål på velstand i økonomien, men kvinner (og menn, altså) gjør utrolig mye ubetalt arbeid. Denne verdiskapningen er ikke med i BNP. Kvinner tar ofte en stor omsorgsrolle i hjemmet. Kvinner ammer også, i motsetning til menn. Er det rart, Erna, at vi ikke får flere barn når vi ikke måler og anerkjenner kvinners ubetalte arbeid i samfunnet?

Den usynlige verdiskapingen

Feministisk økonomi handler om blant annet å synliggjøre verdien av omsorgsarbeid, som satt på spissen danner grunnlaget for all annen økonomisk aktivitet. Uten barn blir det ingen arbeidstakere i fremtiden. At kvinner passer på familiemedlemmer med omsorgsbehov, handler for naboen og passer barn, har masse, masse verdi. Det avlaster for eksempel helsevesenet. Omsorgsarbeid i helsevesenet får en synliggjort verdi, fordi noen får betalt for arbeidet. Men hvis en kvinne går fra å passe fire barn hjemme, til å ha ansvar for samme antall barn i en barnehage, er det egentlig vekst i økonomisk velferd? Det er jo ikke noen forskjell på arbeidsoppgavene...

En ny økonomisk retning

Feministisk økonomi er en relativt ny økonomisk retning. Det er kanskje ikke så rart, siden alle verdens anerkjente økonomer opp gjennom tidene har vært menn. Det startet med boken If Women Counted fra 1988 av Marilyn Waring. Hun stiller for eksempel spørsmålet om hvorfor kumelk er en del av BNP, mens morsmelk ikke er det.

Katrine Marcal har skrevet boken Hvem lagde middagen til Adam Smith? Hun snakker om at økonomi som fag opp gjennom tidene i stor grad har vært skapt av individualister. Økonomisk teori setter som en forutsetning at vi tar valg som er rasjonelle, er nyttemaksimerende og baserer seg på hva som er best for oss som individer. Men kan vi kvinner alltid gjøre det, da? Hun poengterer at Adam Smith ikke var gift, og at han bodde med moren sin. Adam Smith sa at det er ikke av omtanke at bakeren, slakteren eller kolonialen sikrer at du har maten på bordet. Det er deres egeninteresse og et ønske om å tjene penger som driver dem. Men, moren til Adam Smith laget vel ikke middagen hans for å glede seg selv? Snarere er det omsorg og omtanke som ligger til grunn for mange av valgene vi tar i hverdagen.

Det er hovedpoenget med feministisk økonomi. Å belyse at vi mennesker ofte handler ut fra helt andre verdier enn det som er i vår beste interesse på individnivå. Feministisk økonomi belyser at prioriteringene blir helt andre om man for eksempel handler ut i fra familiens beste interesse, fremfor bare seg selv.

Feministiske økonomirefleksjoner

Kan man bli flinkere på å delegere arbeid i hjemmet? Er du som oss, så passer du på at dere får sett alle familiemedlemmer i jula, kjøper gaver, passer på at det er middager og matpakker på plass. Skaff deg oversikt over hvor mye tid som går med på slik planlegging, og prøv å delegere om dere er to eller flere.

Har dere vurdert delt eller gradert perm? Interesse- og arbeidstakerorganisasjonen Econa anbefaler dette for å motvirke lønnsgapet som oppstår når kvinner får barn. Ta en grundig prat med arbeidsgiver og partner og planlegg og regn så godt det lar seg gjøre.

Bli flinkere til å gjøre de tingene mannen ofte gjør! Å bytte dekk, skifte lyspærer og fikse hvitevarer er i hvert fall vi syndere på.

Myldring er et ansatteid konsulentselskap med tverrfaglig kompetanse innen bærekraft, kommunikasjon, arrangement og forretningsutvikling. De mener at et mangfoldig næringsliv er en viktig vei til et grønnere samfunn. I dag er det altfor få kvinner som eier sine egne arbeidsplasser. Det ønsker Myldring å gjøre noe med.