Jusstudent og grunnlegger av Big Enough Global, Kimiya Sajjadi

Tekst | Kristine Kotte-Eriksen
The Transparancy Issue

Åpner opp advokatbransjen

Jusstudent og grunnlegger av Big Enough Global, Kimiya Sajjadi, bruker transparens som verktøy når hun hjelper advokatbransjen med å tiltrekke seg unge med minoritetsbakgrunn.

– I første møte med oss kan folk ofte være litt redde. Men da kan jeg finne på å si ting som er stigmatiserende – på spøk – om hvordan jeg opplever dem, for å senke terskelen for å åpne seg. Ved at jeg åpner meg selv, åpner de seg mer, forklarer Kimiya.

Ifølge Kimiya er mye av grunnen til at advokatbransjen ikke tiltrekker seg unge mennesker med minoritetsbakgrunn, at de unge ikke kjenner seg igjen i det de ser.

– Se på de største advokatfirmaene i Oslo i dag. Selskapene og folkene ser helt like ut fra utsiden; kontorene, hvor de er geografisk plassert, sosiale aktiviteter og på sosiale medier. Alt er likt, og man føler ikke at man passer inn i noe av det, forteller en engasjert Kimiya.

Hun mener at noe av utfordringen ved at man ikke har tenkt så mye over hva slags inntrykk dette kan skape, er at advokatfirmaene selv “føler at de er veldig forskjellige”.

– Det har ikke noe å si at de føler seg forskjellige hvis det ikke kommer frem. Menneskene må vise hvem de er gjennom å fortelle hva de står for og utfordringer de har hatt. Bedriftene må tørre å ta et standpunkt. Ja, det å ta standpunkt kan være provoserende for både studenter og klienter, men vi må forstå at det å la være å ta et standpunkt, er minst like provoserende.

Konsulent, ikke iraner

Big Enough Global tilbyr konsulenttjenester gjennom et modulbasert treningsprogram. De kommer med konkrete tiltak som skal hjelpe til med rekruttering av unge med minoritetsbakgrunn. Foreløpig har gründerselskapet to advokatfirmaer på kundelisten og flere på venteliste.

– Det er viktig at de forstår at vi er der som konsulenter, og at jeg for eksempel ikke er der som Kimiya, iraner. Vi er der for å hjelpe dem, og da må de bli trygge på oss. Vi må skape tillit. Det skjer ikke på første møte, men etter hvert blir de mer komfortable.

Må forstå hvordan det er å være minoritet

Målet til Big Enough Global er at minoriteter skal være representert i alle stillinger og alle sektorer i norsk arbeidsliv, slik at de gjenspeiler samfunnet.

Dette er et todelt ansvar, som må fordeles på minoritetene selv og bedriftene. Når det kommer til bedriftene, må de lære seg å se verden gjennom minoriteters øyne.

– De må først lære seg å forstå hvordan det er å være en minoritet før de kan implementere tiltak. Etter det gir vi veiledning på hvilke tiltak som faktisk fungerer i ledelse, markedsføring, i sosiale sammenhenger og så videre. Igjen er det viktig å presisere at minoriteter er en mangfoldig gruppe i seg selv, så tiltakene våre går mer ut på hvordan å lage tiltak som passer til alle kulturer fremfor en spesifikk stereotypi, sier Kimiya.

Ifølge henne må man forstå at man ikke kun kan jobbe med markedsføring og rekruttering om man skal få en reell effekt. Det er ledelsen som gir budsjett og bestemmer hva som er lov. Hvis man ikke har romslige rammer, begrenser dette mulighetene for en god rekruttering og markedsføring.

– Ikke gå rundt grøten!

Som leder av Big Enough Global mener Kimiya det er viktig å dele av seg selv og være transparent som selskap.

– Transparens i bedriften handler om å være åpen om hvilke utfordringer man har. For eksempel er diskriminering og forutinntatte holdninger vanskelige temaer, men de berører alle. Det er mye bedre å være ærlig om hva som er bra, og hva som ikke bra.

Hun mener åpenhet, ærlighet og genuinitet er det som gjør at noen selskaper skiller seg ut fra andre.

– Se på næringslivet i dag. Grunnen til at mange med minoritetsbakgrunn tror de ikke kan bli ledere, er at ledere ofte fremstiller seg selv som perfekte. Det skaper en avstand, som gjør at man ikke føler seg kvalifisert. Hvis man har ledere som er ærlige om hva de ikke er så gode på, blir det lettere å kjenne seg igjen. Da er det lettere å tenke “hvis han får det til, kan jeg få det til også”.

Hun kan ikke understreke nok hvor viktig det er å være bevisst på at all reell endring må drives fra ledelsen. Det er ingen vei utenom.

– Alle rapportene som sier at endring starter med ledelsen, lyver ikke, sier Kimiya. Det er ikke vits i å gå rundt grøten – hele bedriften må med hvis vi skal få til en endring. Det holder ikke at du har noen få engasjerte.