Journal – AW Magazine

Få kvinner har gjort mer for norske kvinner enn Betzy Kjelsberg

I denne spalten forteller vi om kvinner som har banet vei. Først ut er kvinnesaksforkjemper, fabrikkinspektør og seksbarnsmor Betzy Kjelsberg (1866-1950).


Dette kan du lese om i The Pivot Issue

Temaet for 5. utgave av AW Magazine er pivotering, eller dreininger, som det kan oversettes til på god gammel norsk. Uttrykket brukes stort sett om bedrifter som har endret retning for å imøtekomme markedet eller ta opp kampen med konkurrenter. 


Ting vi har lært etter ett år som redaksjon

Kort oppsummert kan vi si at året har vært et helsikes slit, en sann glede og en eneste bratt læringskurve.